Wzrost konkurencyjności firmy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

Działanie III.2:    Podnoszenie innowacyjności konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa Beneficjenta:    TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Firmy dzięki poszerzeniu zdolności produkcyjnych rozwojowi oferty produktowej i zastosowaniu innowacyjnej technologii”

Wartość projektu: 2.680.260,00 PLN

Okres realizacji: 01.12.2012 – 30-09-2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Kontakt w sprawie inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej:

 

Marcin Zdziechowski

Tel.: 42 276 63 11

e-mail: marcin.z@techmark.com.pl

13.12.2012 Konkurs ofert na zakup programu do projektowania

 

(Zapytanie ofertowe)

(Ogłoszenie wyników)

15.11.2013 Konkurs ofert na Centrum Gnące

 

(Zapytanie ofertowe)

(Ogłoszenie wyników)

19.11.2013 Konkurs ofert zaginarka

 

(Sprostowanie)

(Zapytanie ofertowe)

(Ogłoszenie wyników)

06.12.2013 Konkurs ofert Sprężarka

 

(Zapytanie ofertowe)

(Formularz ofertowy)

(Ogłoszenie wyników)

25.06.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu na program do rejestracji czasu pracy i urządzenia do rejestracji (wejścia- wyjścia)

 

(Zapytanie ofertowe)

(Ogłoszenie wyników)