Dotacja na kapitał obrotowy

Dla TECHMARK L. Ogłoza S. Zdziechowski Spółka Jawna

 

Tytuł projektu: "Dotacja na kapitał obrotowy dla TECHMARK L. Ogłoza S. Zdziechowski Spółka Jawna"

 

Wartość projektu: 344 533.44 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE 344 533.44 PLN

Nazwa Beneficjenta: TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności finansowej
w związku z epidemią COVID-19

Planowane efekty: Zachowanie płynności finansowej oraz ciągłości zatrudnienia działalności gospodarczej w okresie epidemii COVID- 19.