Rozwój produktów w oparciu o RFID

Badania nad opracowaniem produktów o nowych funkcjach użytkowych

 

Tytuł projektu: Badania nad opracowaniem produktów o nowych funkcjach użytkowych.

 

Budżet projektu: 1 490 231.96 PLN

Źródła finansowania: Środki własne a także dotacja w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Okres realizacji 01.09.2017  – 30.09.2018

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów wykorzystujących technologię radiowych identyfikatorów RFID m.in. do kontroli dostępu. Innowacyjny produkt zakłada implementacje Interentu rzeczy dla potrzeb usprawnienia procesów gospodarowania majątkiem (dokumenty, narzędzia, wyposażenie) i organizacji procesów zarządzania zasobami.

Projekt realizowany w 4 etapach przez 13 miesięcy w okresie 01.09.2017–30.09.2018.

W projekcie zakłada się weryfikacje zgłoszonej do ochrony patentowej własnej technologii i jej implementacje w nowych produktach.

 

Planowane nowe rozwiązania w sposób istotny poszerza możliwości wykorzystania technologii RFID w produktach do przechowywania zasobów. Szczegóły dotyczące funkcjonalności produktów a także realizowanych prac badawczo-rozwojowych będą aktualizowane wraz z postępami w realizacji projektu