NASZE INWESTYCJE

Sprawdź nasze inwestycje

DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie technologii produkcji metalowych wyrobów meblowych z grafiką

Czytaj więcej

INNOWACJE W MŚP

Podniesienie potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego firmy jako efekt wdrożenia własnych prac B+R

Czytaj więcej

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY

III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Czytaj więcej

WDROŻENIE INTERNETOWEGO SYSTEMU KLASY B2B

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w spółce Techmark integrującego procesy biznesowe we współpracy z kooperantami

Czytaj więcej

BADANIA I ROZWÓJ

Rozwój produktów w oparciu o RFID

Czytaj więcej

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

Wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19

Czytaj więcej