DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

Fundusze Europejskie

Nazwa Beneficjenta:

TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla TECHMARK L. Ogłoza S. Zdziechowski Spółka Jawna

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności finansowej
w związku z epidemią COVID-19.

Planowane efekty:

Zachowanie płynności finansowej oraz ciągłości zatrudnienia działalności gospodarczej w okresie epidemii COVID- 19.

Wartość projektu (całkowita):

344 533.44 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

344 533.44 PLN