ZASTOSOWANIE FAL RADIOWYCH W MEBLACH METALOWYCH

Badania i rozwój

Tytuł projektu: „Badania nad zastosowaniem fal radiowych w meblach metalowych”

 

Wartość projektu: 3 914 262,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE 2 126 446,25 PLN

Źródła finansowania: Środki własne a także dotacja w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Okres realizacji: 01.10.2019 – 21.10.2021

Rezultatem projektu będzie innowacyjny, zasadniczo ulepszony produkt – metalowe szafy z zaimplementowaną technologią RFID UHF, która umożliwia pełną identyfikacje zasobów składowanych w szafie i rejestruje pobrania i zwroty. Zasadnicze zmiany w tych produktach dotyczyć będą, z jednej strony wyższej skuteczności odczytu dla dużej liczby tagów (korzystnie do ponad 1000), a także zaimplementowania RFID UHF do ewidencji małych, szczelnych elektromagnetycznie przestrzeni metalowych odzwierciedlających skrytki w szafce. Produkty te przeznaczone będą do ewidencji dokumentów bądź wyposażenia (narzędzia, sprzęt komputerowy, chemia, ubrania, inne). Podstawową funkcją innowacyjnych produktów będzie przechowywanie zasobów, a implementacja RFID umożliwia w pełni automatyczny dozór i ewidencję zawartości szaf.

Projekt realizowany w 3 etapach przez 25 miesięcy w okresie 01.10.2019 – 31.10.2021.

Techmark - szafa RFID z ewidencją zdarzeń