fbpx

BLOG

ZOBACZ AKTUALNE INFORMACJE

Techmark - blog
TECHCODE RFID. Nowe funkcje w szafach i wsparcie dla firm.

Nowe wsparcie dla firm, czyli kolejne funkcjonalności w szafach TECHCODE RFID (system S.3 i S.4)

Każda firma jest inna, wypracowuje własne procedury i schematy działania. Przy wdrażaniu kolejnych rozwiązań w zakładzie ważne jest, aby nie burzyły one wcześniejszego porządku, natomiast były dla niego wsparciem.

Wszystkie kolejne realizacje z wykorzystaniem naszych szaf TECHCODE RFID, to dla nas również okazja do udoskonalania ich funkcjonalności. Zaimplementowane w nich autorskie Systemy informatyczne S.3 i S.4, dają nam możliwość optymalizowania i rozbudowywania ich o nowe funkcje. Dzięki temu, Systemy te jesteśmy w stanie dostosować indywidualnie, ściśle pod potrzeby naszych Klientów. Niektóre z naszych nowych, uniwersalnych rozwiązań na stałe implementujemy do Systemów w szafach TECHCODE RFID:

NADAWANIE I ZMIANA STATUSÓW PRODUKTÓW (w Systemie S.3)

Każdy Produkt/ Zasób dodany do Zasobnika powinien mieć nadany przez Administratora Systemu przynajmniej jeden Status np. „domyślny”. Istnieje możliwość stworzenia dowolnej liczby Statusów dla każdego Zasobu.

W zależności od konfiguracji szafy TECHCODE RFID możliwe jest:

1. Ustawienie jednego Statusu domyślnego dla nowych Zasobów (np. Zasób sprawny; Gotowy do odbioru; )- w takiej sytuacji będzie on automatycznie przypisany do każdego nowego Produktu dodanego do Systemu. Informacje o statusach, którymi można opisywać Produkty ułatwiają zarządzanie i obsługę Procesów.

2. Indywidualna zmiana Statusu Zasobu/ Zasobów w chwili pobierania/ dokonywania zwrotów za pomocą tabletu w szafie TECHCODE RFID. W takiej sytuacji, w chwili dokonania pobrania lub zwrotu Zasobu, Użytkownik może wybrać i nadać Produktowi dowolny Status z listy dostępnych Statusów, zapisanych wcześniej w Systemie przez Administratora Systemu (np. ze Statusu: „Zasób naprawiony” na Status: „do przeglądu”). Funkcjonalność ta umożliwia szybką wymianę informacji między Użytkownikami Zasobów, a także osobami odpowiedzialnymi za płynny obieg Produktów, uzupełnianie braków, dokonywanie napraw czy wymianę zużytych Zasobów itp. wyłącznie za pomocą szafy TECHCODE RFID

3. Ustawienie jednego Statusu domyślnego dla pobrań lub odbiorów z konkretnej szafy TECHCODE RFID. Zmiana Statusu Zasobu/ Zasobów następuje w tym przypadku w trybie działania szafy z Automatycznym potwierdzeniem operacji. System automatycznie będzie nadawał mu Status domyślny przypisany do szafy (dla pobrania/ zwrotu) przez Administratora Systemu:

 • dla pobrań Zasobów z tej szafy (np. Zasób naprawiony)
 • dla zwrotów Zasobów do tej szafy (np. na Status: do naprawy).

NADAWANIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM

Administrator Systemu może przypisać Użytkownikowi Aplikacji różne UPRAWNIENIA. Funkcjonalność ta:

 • umożliwia ograniczanie przez Administratora dostępu Użytkownikom do wybranych przez Administratora szaf/ skrytek, konkretnych (otagowanych) Zasobów lub Grup produktów
 • zapewnia lepszą kontrolę nad tym, do jakich Zasobów Użytkownik będzie miał dostęp.

PODŁĄCZENIE DO SZAFY DRUKARKI BONOWEJ (w Systemie S.3)

System umożliwia podłączenie do szafy TECHCODE RFID drukarki, drukującej potwierdzenie wykonanych operacji np. datę i godzinę pobrania Zasobu itp. Rodzaj i zakres drukowanych na bonach informacji zależy od konfiguracji Systemu. 

DODAWANIE CECH DO PRODUKTÓW (w Systemie S.3)

Administrator Systemu każdemu Produktowi może przypisać dowolne Cechy charakteryzujące dany Zasób np. data ważności; data przeglądu; kolor, seria, miejsce przechowywania w szafie itp. W zależności od konfiguracji szafy TECHCODE RFID, nazwy Cech mogą być wyświetlane na ekranie tabletu szafy.

Funkcjonalność ta umożliwia precyzyjniejsze i szybsze wyszukiwanie w Listy Zasobów według ich indywidualnych Cech, a także stanowi narzędzie do szczegółowego opisywania przechowywanych Zasobów (np. daty przeglądów narzędzi, informacje o rezerwacji i wiele innych).

ROZBUDOWANA FUNKCJA ALERTÓW

Alert to funkcja, która umożliwia automatyczne wysyłanie przez System na wskazany przez Administratora adres email powiadomień, gdy:

 • Użytkownik, po wyświetleniu wyników skanowania zgłosi Uwagę za pomocą tabletu w szafie TECHCODE RFID
 • wykonano Zdarzenie (np. pobranie, zwrot) w określonych w Alercie godzinach (np. poza godzinami pracy firmy)
 • wykonano Zdarzenie (pobranie/ zwrot) na danym Zasobie, dla którego włączono Alert (np. pobranie dokumentów Top secret). Dzięki temu, każde pobranie Produktu, dla którego przypisano dany Alert (np. Alert ALARM), spowoduje wysłanie Alertu na wskazany przez Administratora Systemu adres email.

Funkcjonalność ta umożliwia szybkie reagowanie na wysyłane na bieżąco przez Użytkowników zgłoszenia (np. awaria narzędzia) oraz ułatwia bieżącą kontrolę nad Zdarzeniami i Zasobami (np. uzupełnianie braków).

SKRYTKI PODAWCZE (w Systemie S.4)

Wieloskrytkowy szafomat TECHCODE RFID umożliwia indywidualne przekazywanie między Użytkownikami Zasobów za pomocą skrytek. Administrator Systemu ma możliwość zarządzania skrytkami podawczymi. W Zasobniku, w Zakładce Skrytki Podawcze wyświetlane są informacje o aktualnie wykonywanych z udziałem skrytek Zdarzeniach, których status nie został jeszcze zakończony tj. o tym, które skrytki są zarezerwowane i/ lub zajęte. 

Administrator na bieżąco może m.in.:

 • kontrolować Zdarzenia wykonywane za pomocą szafomatu TECHCODE RFID
 • zmienić Nadawcę i/ lub Odbiorcę upoważnionego do otwarcia danej skrytki (np. w przypadku długiej bierności Odbiorcy).
 • usuwać aktualne rezerwacje/ dokonane zajęcia skrytek (np. w przypadku zbyt długiej rezerwacji skrytki przez Nadawcę).

NOWE FUNKCJE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA (W SYSTEMIE S.3)

W zależności od konfiguracji Systemu Użytkownik może:

 • zmieniać Statusy dla Zasobów/Produktów,
 • przeglądać rejestr zdarzeń realizowanych w systemie Zasobnik,
 • zarządzać uprawnieniami Użytkowników w zakresie dostępu do zasobów ich grup lub określonych szaf czy skrytek.

Dziękujemy

Dziękujemy za przesłanie zapytania. Odpowiedź na Twoje zgłoszenie zostanie przesłana niezwłocznie.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pozdrawiamy,
Zespół Techmark!