SZAFY RFID NA ODZIEŻ CZYSTĄ

Szafy skrytkowe na odzież czystą rfid to przeznaczone są do firm i zakładów pracy, w których wydawana jest pracownikom odzież robocza. Oferta ta skierowana jest również do firm rentalowych, zajmujących się outsourcingiem w zakresie wyposażania zakładów produkcyjnych i usługowych w odzież roboczą i ochronną dla pracowników.

W szafach tych zaimplementowana została technologia RFID umożliwiająca otwieranie skrytek bez użycia kluczyków, za pomocą kart dostępu RFID. Do otwierania skrytek mogą być wykorzystane identyfikatory używane w zakładach do rejestracji czasu pracy (RCP).

Zaletą bezkluczowych szaf RFID jest to, iż w przypadku zagubienia karty dostępu, konieczności jej wymiany lub przydzielenia uprawnień do skrytki innemu użytkownikowi odchodzi konieczność wymiany zamków na nowe. Czytnik szafy ma możliwość zakodowania do 2 000 kart dostępu.

Szafy te są idealnym rozwiązaniem dla firm z wdrożonym systemem HACCP, który zabrania pracownikom wnoszenia kluczy np. na teren produkcji, ale zezwala na wnoszenie kart RFID.

Skrytki otwierane są za pomocą identyfikatorów zbliżeniowych RFID. Do otwierania skrytek mogą być wykorzystane identyfikatory używane w zakładach do rejestracji czasu pracy (RCP).

 

W ramach 1 szafy możliwe jest skonfigurowanie do 30 skrytek różnej wielkości i w dowolnym układzie.

Istnieje możliwość zainstalowania czytnika ROGER wraz z systemem RACS 5*.

Czytnik ROGER z systemem RACS 5:

Po podłączeniu szaf do sieci wewnętrznej LAN, możliwe jest sterowanie funkcjami szaf przez zalogowanego do systemu administratora. System sterowany jest za pomocą intuicyjnego oprogramowania VISO zainstalowanego na dowolnym komputerze.

Oprogramowanie może współpracować z systemem RCP firmy ROGER.

 

Przykładowe funkcjonalności systemu:

–    programowanie kart dostępu z dowolnego punktu podłączonego do wewnętrznej sieci LAN

–    zakładanie bazy danych pracowników (zakładanie katalogu użytkowników wraz z cechami np. zdjęcie, stanowisko itp. oraz nadawanie im uprawnień np. do czasowego otwierania określonych skrytek)

–    możliwość udzielania dostępu jednemu użytkownikowi do kilku skrytek

–    możliwość zaprogramowania kilku kart do jednej skrytki

–    sprawdzanie zdarzeń na poszczególnych skrytkach (kto?, którą skrytkę?, kiedy? otworzył)

–    możliwość spięcia z syreną alarmową przy nieuprawnionym otwarciu szafy

–    informowanie o nie zamkniętych drzwiach

–    inne.

 


Więcej na temat szaf RFID na odzież czystą możesz przeczytać na naszej stronie www.meblerfid.com.pl