SZAFY NA ODZIEŻ CZYSTĄ RFID

SZAFY RFID NA ODZIEŻ CZYSTĄ

Szafy skrytkowe na odzież czystą rfid to przeznaczone są do firm i zakładów pracy, w których wydawana jest pracownikom odzież robocza. Oferta ta skierowana jest również do firm rentalowych, zajmujących się outsourcingiem w zakresie wyposażania zakładów produkcyjnych i usługowych w odzież roboczą i ochronną dla pracowników.

W szafach tych zaimplementowana została technologia RFID umożliwiająca otwieranie skrytek bez użycia kluczyków, za pomocą kart dostępu RFID. Do otwierania skrytek mogą być wykorzystane identyfikatory używane w zakładach do rejestracji czasu pracy (RCP).

Zaletą bezkluczowych szaf RFID jest to, iż w przypadku zagubienia karty dostępu, konieczności jej wymiany lub przydzielenia uprawnień do skrytki innemu użytkownikowi odchodzi konieczność wymiany zamków na nowe. Czytnik szafy ma możliwość zakodowania do 2 000 kart dostępu.

Szafy te są idealnym rozwiązaniem dla firm z wdrożonym systemem HACCP, który zabrania pracownikom wnoszenia kluczy np. na teren produkcji, ale zezwala na wnoszenie kart RFID.

Szafy skrytkowe na odzież czystą mogą posiadać dodatkowe funkcje m.in.:

  • zakładanie bazy danych użytkowników wraz z przypisanymi do nich cechami oraz nadawanie im uprawnień,
  • udzielanie dostępu jednemu użytkownikowi do kilku skrytek
  • kodowanie kilku kart do jednej skrytki
  • sprawdzanie zdarzeń na poszczególnych skrytkach (kto, którą skrytkę, kiedy otworzył)

i inne.

Więcej informacji na temat naszych szaf RFID na odzież czystą znajdziesz tutaj.