TECHMARK- APLIKACJA SZAFY RFID- WYNIKI SKANOWANIA (PRTSC)