Szafy wieloskrytkowe techcode RFID

Szafy wieloskrytkowe TECHCODE RFID to grupa szaf ze skrytkami, które mogą być wykonane w różnych wymiarach i konfiguracjach. W szafach tych została zaimplementowana technologia RFID, dzięki czemu zyskały one zupełnie nowe funkcje, zgodne z koncepcją Internetu Rzeczy (IoT). Szafy te działają w ramach tzw. Systemu, który może być zarządzany przez Administratora (zdalnie lub lokalnie z poziomu szafy).

Szafy wieloskrytkowe TECHCODE RFID to grupa szaf ze skrytkami, które mogą być wykonane w różnych wymiarach i konfiguracjach. W szafach tych została zaimplementowana technologia RFID, dzięki czemu zyskały one zupełnie nowe funkcje, zgodne z koncepcją Internetu Rzeczy (IoT). Szafy te działają w ramach tzw. Systemu, który może być zarządzany przez Administratora (zdalnie lub lokalnie z poziomu szafy).

Szafki wieloskrytkowe TECHCODE RFID nie wymagają posiadania kluczy. Drzwiczki otwierane są automatycznie, po wcześniejszym dokonaniu identyfikacji Użytkownika na podstawie identyfikatora, którym mogą być m.in. karta identyfikacyjna, kod PIN lub dane biometryczne.

Zastosowana w szafach TECHCODE RFID technologia umożliwia nadawanie Użytkownikom indywidualnych uprawnień np. do czasowego otwierania poszczególnej skrytki/ skrytek, dostępu do grupy skrytek, dostępu kilku Użytkowników do tej samej skrytki itp.

W zależności od zastosowanego w szafach TECHCODE RFID Systemu, korzystanie z nich można ograniczyć do grupy określonych osób (np. pracowników w firmie), bądź mogą być one dostępne dla nieograniczonej liczby osób. Niektóre Systemy umożliwiają m.in. rezerwowanie skrytek z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego i przekazywanie do nich dostępu innym osobom (np. celem zdeponowania rzeczy w skrytce).

Szafy TECHCODE RFID mogą pełnić funkcje automatu podawczego np. do odbierania i zdawania narzędzi, dokumentów, ubrań roboczych itp. Wszystkie zdarzenia wykonywane za ich pośrednictwem mogą być rejestrowane, a przekazywane Zasoby mogą być znakowane specjalnymi tagami. Odczytywanie tagów przez szafy TECHCODE RFID zapewnia dodatkową, niezawodną kontrolę nad obiegiem rzeczy w firmie. 

Dane zbierane i archiwizowane  dzięki szafom TECHCODE RFID, wykorzystywane są w firmach do tworzenia raportów i zestawień. Ułatwiają one optymalizowanie i automatyzację wielu procesów związanych np. z planowaniem dostaw, przekazywaniem Zasobów itp.

 

Przejdź na dedykowaną podstronę i przeczytaj więcej o funkcjach szaf wieloskrytkowych TECHCODE RFID i korzyściach, jakie daje stosowanie ich w Twojej firmie.

Ulotkę o naszych meblach TECHCODE RFID  znajdziesz tutaj

 

Szafy TECHCODE RFID wyróżnione certyfikatem Tüv Rheinland sprawdź 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych meblach TECHCODE RFID? Kliknij tutaj.