INWESTYCJE

NASZE INWESTYCJE

DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie technologii produkcji metalowych wyrobów meblowych z grafiką

INNOWACJE W MŚP

Podniesienie potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego firmy jako efekt wdrożenia własnych prac B+R

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY

III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

WDROŻENIE INTERNETOWEGO SYSTEMU KLASY B2B

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w spółce Techmark integrującego procesy biznesowe we współpracy z kooperantami

BADANIA I ROZWÓJ

Rozwój produktów w oparciu o RFID