P46V15_ATBWfCeC7AxWmDw

Wieloskrytkowa szafa z systemem RFID